KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ALEKSANDRA OSTROWSKA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ALEKSANDRA OSTROWSKA

Butikowa kancelaria prawna, która pomaga zorientowanym na rozwój podmiotom poruszać się po zawiłościach prawniczego świata.

Butikowa kancelaria prawna, która pomaga zorientowanym na rozwój podmiotom poruszać się po zawiłościach prawniczego świata.

Butikowa kancelaria prawna, która pomaga zorientowanym na rozwój podmiotom poruszać się po zawiłościach prawniczego świata.

Partnerstwo Etyka Zaangażowanie

W ciągu wielu lat praktyki zawodowej wypracowaliśmy zgodny z nami i korzystny dla klienta styl pracy. Działamy tak, aby znaleźć możliwe najlepsze rozwiązanie dla każdej ze stron. Umiejętnie budujemy pozytywne relacje z klientem opierając je na szacunku i zaufaniu.

Aleksandra Ostrowska Wrocław
Aleksandra Ostrowska Wrocław

Aleksandra Ostrowska

radca prawny

Od początku pracy w zawodzie skupiam się na wspieraniu przedsiębiorców w tworzeniu i rozwijaniu ich działalności gospodarczej. Podczas negocjacji, sporządzania umów jak i budowania relacji opieram się na strategii win – win. Moim celem jest osiągnięcie korzystnego rozwiązania dla każdej ze stron.

Świadcząc usługi prawne łączę doświadczenie zdobyte zarówno podczas pracy w ramach własnej kancelarii jak i przy kierowaniu działem prawnym dużej spółki produkcyjnej.

Doradzam klientom w sprawach, obejmujących szeroki zakres zagadnień biznesowych i prawnych, na rynku polskim i unijnym. Stawiam na komunikację i rozmawianie o tym, co każda ze stron uważa za wygraną.

Działam strategicznie, konsekwentnie i zawsze do końca.

Mój Linkedin:

Oferta kancelarii

doradztwo biznesowe i inwestycyjne

Głównym obszarem działalności Kancelarii jest doradztwo prawne dla firm, które wyróżnia wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego i jednocześnie jest efektywne biznesowo. Dzięki wsłuchaniu się w specyfikę klienta i jego potrzeb biznesowych, identyfikujemy ryzyka prawne i staramy się zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą na ich minimalizację, a jednocześnie umożliwią osiągnięcie celów zgodnych z zamierzeniami klienta.

zakres usług:

 • tworzenie i rejestrowanie nowych firm i spółek
 • doradztwo w wyborze formy prawnej jak i podatkowej
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • negocjowanie i przygotowywanie umów
 • prawo pracy
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, umów najmu i dzierżawy
 • prowadzenie sądowych sporów gospodarczych i pracowniczych
 • ochrona danych osobowych – zapewnienie zgodności z RODO
 • prowadzenie postępowań administracyjnych

organizacje non‑profit

Praktyka zawodowa nauczyła mnie poczucia odpowiedzialności za rzeczywistość, w której żyjemy. Stąd tak ważna jest dla mnie praca z organizacjami non-profit.

Wspólne działania w trakcie obsługi prawnej pozwalają mi dbać o interesy wewnętrzne organizacji, nie wykluczając potrzeb ich odbiorców – grup szczególnie potrzebujących. Zapewniając spokój i bezpieczeństwo przy realizacji projektów.

zakres usług:

 • Tworzenie i rejestracja Fundacji i Stowarzyszeń, w tym spółek zoo non profit
 • Bieżące doradztwo i kompleksowa obsługa prawna
 • Sporządzanie i opiniowane umów oraz udział w negocjacjach
 • Przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych (m.in. statutów, uchwał i regulaminów)
 • Wsparcie w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych
 • Polubowne rozwiązywanie sporów (mediacje i negocjacje)
 • Prowadzenie spraw sądowych
 • Pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)

prawo żywnościowe

Zrozumienie polskiego i unijnego rynku żywności, suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych pozwala mi świadczyć usługi prawne dla przedsiębiorców działających w tych obszarach gospodarki. Wiedząc, jak bardzo zmieniają się przepisy prawa w tych dziedzinach oraz jak niespójna jest praktyka ich stosowania, wspieram klientów w rozwiązywaniu problemów i realizacji celów biznesowych.

zakres usług:

 • wsparcie w zakresie rejestracji, dopuszczania do obrotu i wytwarzania produktów
 • doradztwo w zakresie oceny materiałów reklamowych i promocyjnych
 • weryfikacja prawidłowego oznakowania i składu produktów
 • pomoc prawna w kwestiach związanych z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi oraz znakowaniem żywności i suplementów diety
 • przygotowanie i negocjowanie umów dystrybucyjnych, marketingowych i franczyzowych
 • przygotowywanie rekomendacji i opinii prawnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami kontrolnymi i administracyjnymi
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym również przed sądem

prawo pracy

Aktualne zmiany na rynku zatrudnienia i ewolucja w zakresie etyki i kultury pracy stanowią wyzwanie zarówno dla pracowników i pracodawców. Kancelaria wspiera obie grupy w ochronie ich interesów z poszanowaniem idei współpracy tak aby mogły tworzyć przyjazne, nowoczesne środowisko pracy. W naszych działaniach stawiamy na dialog, mediacje i pozasądowe rozwiązanie konfliktów.

działamy w takich obszarach jak:

 • analiza prawna kontraktów pracowniczych
 • doradztwo prawne dla pracodawców i pracowników
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w sporach pracowniczych
 • odszkodowania za mobbing i niesłuszne zwolnienie
 • prowadzenie sporów sądowych
 • organizacja szkoleń dla pracodawców i pracowników
mediacje

mediacje

Wiedząc jak długie i kosztowne mogą być procesy sądowe, w kancelarii oferujemy usługi mediacji. Mediacja stanowi jedną z alternatywnych możliwości ugodowego rozwiązania konfliktu. Każdy spór jest inny, dlatego podchodzimy do niego w sposób zindywidualizowany. Wnikliwie analizujemy potrzeby naszych klientów i oczekiwania, aby móc zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie. Celem mediacji jest osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron.

zakres usług:

 • mediacja gospodarcza – rozwiązywanie sporów między kontrahentami, wspólnikami
 • mediacje z zakresu prawa pracy zarówno w sprawach indywidualnych jak i w sporach zbiorowych 
 • mediacja cywilna – spory z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczące nieruchomości
 • mediacja administracyjna i ugoda administracyjna
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach mediacyjnych
 • gwarancja pełnej poufności i bezstronności 
 • wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania
 • zapis uzgodnień w formie ugody mediacyjnej 

Doradztwo biznesowe i inwestycyjne

Głównym obszarem działalności Kancelarii jest doradztwo prawne dla firm, które wyróżnia wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego i jednocześnie jest efektywne biznesowo. Dzięki wsłuchaniu się w specyfikę klienta i jego potrzeb biznesowych, identyfikujemy ryzyka prawne i staramy się zaproponować takie rozwiązania, które pozwolą na ich minimalizację, a jednocześnie umożliwią osiągnięcie celów zgodnych z zamierzeniami klienta.

zakres usług:

 • tworzenie i rejestrowanie nowych firm i spółek
 • doradztwo w wyborze formy prawnej jak i podatkowej
 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców
 • negocjowanie i przygotowywanie umów
 • prawo pracy
 • przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, umów najmu i dzierżawy
 • prowadzenie sądowych sporów gospodarczych i pracowniczych
 • ochrona danych osobowych – zapewnienie zgodności z RODO
 • prowadzenie postępowań administracyjnych

Organizacje non-profit – pomagamy tym, którzy pomagają

Praktyka zawodowa nauczyła mnie poczucia odpowiedzialności za rzeczywistość, w której żyjemy. Stąd tak ważna jest dla mnie praca z organizacjami non-profit.

Wspólne działania w trakcie obsługi prawnej pozwalają mi dbać o interesy wewnętrzne organizacji, nie wykluczając potrzeb ich odbiorców – grup szczególnie potrzebujących. Zapewniając spokój i bezpieczeństwo przy realizacji projektów.

zakres usług:

 • Tworzenie i rejestracja Fundacji i Stowarzyszeń, w tym spółek zoo non profit
 • Bieżące doradztwo i kompleksowa obsługa prawna
 • Sporządzanie i opiniowane umów oraz udział w negocjacjach
 • Przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych (m.in. statutów, uchwał i regulaminów)
 • Wsparcie w postępowaniach kontrolnych i administracyjnych
 • Polubowne rozwiązywanie sporów (mediacje i negocjacje)
 • Prowadzenie spraw sądowych
 • Pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)

Prawo żywnościowe

Zrozumienie polskiego i unijnego rynku żywności, suplementów diety, wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych pozwala mi świadczyć usługi prawne dla przedsiębiorców działających w tych obszarach gospodarki. Wiedząc, jak bardzo zmieniają się przepisy prawa w tych dziedzinach oraz jak niespójna jest praktyka ich stosowania, wspieram klientów w rozwiązywaniu problemów i realizacji celów biznesowych.

zakres usług:

 • wsparcie w zakresie rejestracji, dopuszczania do obrotu i wytwarzania produktów
 • doradztwo w zakresie oceny materiałów reklamowych i promocyjnych
 • weryfikacja prawidłowego oznakowania i składu produktów
 • pomoc prawna w kwestiach związanych z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi oraz znakowaniem żywności i suplementów diety
 • przygotowanie i negocjowanie umów dystrybucyjnych, marketingowych i franczyzowych
 • przygotowywanie rekomendacji i opinii prawnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami kontrolnymi i administracyjnymi
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym również przed sądem

Prawo pracy

Aktualne zmiany na rynku zatrudnienia i ewolucja w zakresie etyki i kultury pracy stanowią wyzwanie zarówno dla pracowników i pracodawców. Kancelaria wspiera obie grupy w ochronie ich interesów z poszanowaniem idei współpracy tak aby mogły tworzyć przyjazne, nowoczesne środowisko pracy. W naszych działaniach stawiamy na dialog, mediacje i pozasądowe rozwiązanie konfliktów.

zakres usług:

 • analiza prawna kontraktów pracowniczych
 • doradztwo prawne dla pracodawców i pracowników
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w sporach pracowniczych
 • odszkodowania za mobbing i niesłuszne zwolnienie
 • prowadzenie sporów sądowych
 • organizacja szkoleń dla pracodawców i pracowników

Mediacje

Wiedząc jak długie i kosztowne mogą być procesy sądowe, w kancelarii oferujemy usługi mediacji. Mediacja stanowi jedną z alternatywnych możliwości ugodowego rozwiązania konfliktu. Każdy spór jest inny, dlatego podchodzimy do niego w sposób zindywidualizowany. Wnikliwie analizujemy potrzeby naszych klientów i oczekiwania, aby móc zaproponować najbardziej efektywne rozwiązanie. Celem mediacji jest osiągnięcie satysfakcjonującego rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron.

zakres usług:

 • mediacja gospodarcza – rozwiązywanie sporów między kontrahentami, wspólnikami
 • mediacje z zakresu prawa pracy zarówno w sprawach indywidualnych jak i w sporach zbiorowych 
 • mediacja cywilna – spory z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczące nieruchomości
 • mediacja administracyjna i ugoda administracyjna
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach mediacyjnych
 • gwarancja pełnej poufności i bezstronności 
 • wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania
 • zapis uzgodnień w formie ugody mediacyjnej 
Skontaktuj się z nami.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Ostrowska

ul. Januszowicka 5 lok. 215, 53-135 Wrocław
poniedziałek- piątek 8-16
Znajdź nas online:

Przedstawimy Ci
możliwe drogi
do rozwiązania Twoich
problemów.

 

Umów się na spotkanie.

  Kontakt

  Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Ostrowska

  ul. Januszowicka 5 lok. 215
  53-135 Wrocław

  NIP 8992765625

  + 48 881 737 100
  kancelaria@aleksandra-ostrowska.com